۱۳۹۴ مهر ۱, چهارشنبه

بیشترین مبتلایان به شپش سر در خوزستان

  یافته‌های پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نشان داده است که ارتباط فیزیکی نزدیک دانش آموزان در مدارس، شرایط مناسبی را جهت انتقال شپش فراهم می‌کند. همچنین وجود این انگل علاوه بر ایجاد مشکلات بهداشتی، آثار سوء روانی و فشارهای اجتماعی را به دنبال دارد.
به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع پدیکولوزیس (شپش) در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی و عوامل موثر آن بود که توسط حمید کثیری از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و جمعی از همکارانش انجام شده است.
این مطالعه توصیفی- تحلیلی در ۸ مدرسه ابتدایی شهری و ۸ مدرسه ابتدایی روستایی انجام شد که در مجموع ۳۰۰ دانش آموز پایه اول تا پنجم به وسیله روش نمونه‌برداری خوشه‌ای طبقه‌ای انتخاب و توسط پرسنل مجرب آموزش دیده مورد معاینه قرار گرفتند. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش به وسیله آزمون کای اسکویر مورد مقایسه واقع شد.
از مجموع ۳۰۰ دانش آموز مورد بررسی، تعداد ۱۷ نفر ( ۸ دختر و ۹ پسر) آلوده به شپش سر بودند که اکثر دانش‌آموزان آلوده در گروه سنی ۹ تا ۱۱ سال قرار داشتند.
یافته های این پژوهش حاکی از آن است که بیشترین شیوع آلودگی به شپش سر در دانش آموزانی دیده شد که مادر و پدرشان کشاورز بودند.
بین میزان آلودگی به شپش سر در دانش‌آموزان با وضعیت مراقبت بهداشتی از کودک، استفاده از وسایل مشترک، وضعیت زندگی کودک با والدین، آگاهی از شپش، دفعات حمام در هفته، حضور مربی بهداشت در مدرسه، فضای تقریبی مورد استفاده دانش آموزان در کلاس و دفعات شانه زنی در روز اختلاف معنی داری مشاهده شد.
بر اساس یافته های پژوهش حاضر، آلودگی به پدیکولوزیس یک مشکل بهداشتی است و با توجه به اهمیت این موضوع لازم است در جهت کنترل و پیشگیری از این تهدید بهداشتی اقدام جدی به عمل آید. رادیو صدای مردم 02 مرداد
http://koodak.bashariyat.org/?p=6310


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر